Gdzie znaleźć ciszę i piękne krajobrazy? Dobrą propozycją jest Podlasie

Posted on 25/11/2023 7:17am

Podlasie to historyczna kraina naszego kraju, która znajduje się na Nizinie Podlaskiej. Historycznie Podlasie zajmuje centralną oraz południową część województwa podlaskiego, lecz także rozlewa się na północny wschód i północ województwa lubelskiego. Zahacza także o wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Podlasie to niesamowity region, tym bardziej, że możemy w tym miejscu znaleźć mieszaninę tradycji i religii, przykładowo ślady bardzo ciekawej kulturowo społeczności polskich Tatarów.

podlasie zimą
Source: pixabay.com
W dwóch posiadających tatarskie naleciałości miejscowościach - Bohonikach oraz Kruszynianach, stoją jedyne drewniane meczety w naszym kraju, których pochodzenie datuje się na osiemnasty oraz dziewiętnasty wiek. Świątynie te, a także znajdujące się w tych miejscowościach cmentarze muzułmańskie, są kulturalnymi i duchowymi ośrodkami stale obecnej tutaj “Tatarszczyzny”. Przez obie miejscowości biegnie Szlak Tatarski, za sprawą którego możemy poznać historię jak i kulturę tej społeczności. Można spróbować pysznych potraw, jakie są robione według dawnych tradycji kulinarnych, których nazwy wydają się być wyjątkowo orientalne, czyli trybuszok, kibiny czy pierekaczewnik. To wszystko może złożyć się na cudowny odpoczynek na podlasiu. W tym miejscu poznamy swoisty kalejdoskop, jakiego części składowe nakładają się na siebie, a do tego zachowując piękno niezwykłej, oryginalnej odrębności.

Jeżeli masz chęć dowiedzieć się więcej wiadomości na omawiany w tym wpisie wątek, to zobacz tu bez ociągania uzupełniające informacje (https://poznan.optitaxi.pl/).

Z przyrodniczego punktu widzenia to bardzo atrakcyjny region, o rzeczywiście imponujących walorach krajobrazowych. Możemy w związku z tym spotkać tu różne formy morfologiczne, wpływające na zwiększenie jego walorów estetycznych. Istotnie te elementy - natura i kultura mają wpływ na atrakcyjność tej okolicy. Nieskażone cywilizacją tereny Podlasia są doskonałym miejsce do stworzenia parku krajobrazowego.jezioro
Author: Rocky Raybell
Source: http://www.flickr.com
Z przyrodniczego punktu widzenia to bardzo atrakcyjny region, o prawdziwie dużych walorach krajobrazowych. Możemy w związku z tym spotkać tu różnorodne formy morfologiczne, wpływające na zwiększenie jego walorów estetycznych. Istotnie te elementy - przyrodnicze i kulturowe mają wpływ na atrakcyjny wizerunek Podlasia. Nieskażone cywilizacją okolice Podlasia są doskonałym miejsce do stworzenia parku krajobrazowego się na tym obszarze więc bardzo dużo rezerwatów przyrody, jakie chronią miejsca o ogromnych walorach przyrodniczych oraz kulturowych, tym bardziej przed niekorzystnym wpływem gospodarki człowieka. W tym miejscu rzeczywiście możemy zrelaksować się, oderwać od różnych kłopotów dnia codziennego, od hałasu wielkiego miasta. Nie dziwi więc fakt, że Podlasie jest coraz bardziej popularne wśród odwiedzających z całej Polski i nie tylko.

Tags: polska, odpoczynek, przyroda, szlak, region